Anthony Kok en 'De Stijl'

Antony Kok is bij de meeste literatuurliefhebbers bekend als medeoprichter van het kunsttijdschrift De Stijl en hooguit als de auteur van één enkel gedicht: 'Nachtkroeg'. Dat laatste komt door Paul Rodenko, die het gedicht in 1954 opnam in een bloemlezing uit de poëzie der avant-garde: 'Nieuwe griffels schone leien'. Kok was daar toen erg blij mee -hij had er zich eigenlijk al bij neergelegd dat zijn literaire werk in de vergetelheid zou raken. >>Lees verder.